Sisältömarkkinointi – hyvästit häiritsevälle markkinoinnille

Sisältömarkkinointi on markkinoinnin muoto, jolla pyritään luomaan arvokasta sisältöä kohdeyleisölleen. Noin niin kuin lyhyesti sanottuna. Kun kuluttajien huomiota on yhä vaikeampi saavuttaa mainosärsykkeiden lisääntyessä, sisältömarkkinoinnilla pyritään luomaan sisältöä, jota kuluttaja haluaa nähdä. Sama henkilö saattaa liimata postiluukkunsa ylle ”EI MAINOKSIA” -tarran, mutta samaan aikaan lukee k-ruoka.fi:stä reseptejä. K-Ruokakin on vain Keskon markkinointia, mutta lukijoidensa arvokkaana pitämällä sisällöllä. Tässä piileekin sisältömarkkinoinnin hienous. Sillä ei ole mainostamisen stigmaa, mutta toteuttaa samaa tavoitetta kuin perinteisemmät markkinoinnin muodot: lisää tietoisuutta ja myyntiä.

Kuinka tehdä sisältömarkkinointia?

Hyvä ohjenuora sisältömarkkinointiin on seuraava: luo ja levitä arvokasta, relevanttia sekä yhtenäistä linjaa noudattavaa sisältöä tarkkaan määritellylle kohdeyleisölle. Tämä asettaa tiettyjä vaatimuksia yritykselle, sillä sisältömarkkinointia ei voi toteuttaa sokeasti. Jotta yritys voi luoda arvokasta sisältöä nykyisille ja potentiaalisille asiakkailleen, heidän tulee oikeasti tuntea yleisönsä. Keitä heidän asiakkaansa ovat, mistä he pitävät, mikä saa heidät kiinnostumaan, innostumaan ja levittämään sanaa, sekä mistä kanavista heidät tavoittaa. On turha tehdä opastavaa YouTube-videosarjaa grillauksesta, jos kohderyhmä ei käytä YouTubea. Ongelmallista on myös, jos kohdeyleisö ei edes pidä grillauksesta, mutta onneksi sisältö ei heitä tavoittanut huonon kanavavalinnan vuoksi.

Mikä erottaa sisältömarkkinoinnin muusta markkinoinnista?

Avainsana on siis ”arvokas”. Vedenjakajana muun mainostamisen ja sisältömarkkinoinnin välillä voidaan pitää sitä, että kohdeyleisösi haluaa katsoa, käyttää tai kuluttaa sitä. Hyvä esimerkki kohdeyleisön tuntemisesta ja heille arvokkaan sisällön luomisesta on Melbournen paikallisjunaoperoijan Metro Trains Melbournen kampanja ”Dumb Ways to Die”. Kyseinen rautateiden turvallisuuskampanja syntyi asetelmasta, jossa kohdeyleisöä ei lähtökohtaisesti kiinnosta minkään kaltaiset turvallisuuskampanjat. Painopisteenä oli luoda hauskaa mukaansatempaavaa viihdettä lapsille, joka samalla muistuttaa heitä käyttäytymään turvallisesti junien lähettyvillä ja muualla. Syntyi mainos, internet-videoita, listoille kohonnut kappale ja mobiilipeli.

Vaikkakin kyseinen kampanja saattaisi vaikuttaa vain hauskalta puuhastelulta ilman tosiasiallista hyötyä, numerot eivät valehtele. Metro Trainsin mukaan kampanjan julkistusta seuraavana vuonna ”läheltä piti” -tilanteet vähenivät 30% edellisvuodesta. Tämän lisäksi Metro Trains sai kahdessa viikossa 50 miljoonan dollarin edestä kansainvälistä media näkyvyyttä.

Isojen toimijoiden lisäksi, sisältömarkkinointi tarjoaa oivan mahdollisuuden myös pienemmille yrityksille aktivoida ja puhutella omaa yleisöään. Jos liiketoiminnan perustana on asiakkaita varten toimiminen, näytä se myös markkinoinnissasi. Asiakkaita ei voita se, joka huutaa kovimmin vaan se, jota kuunnellaan.

Ohjenuora sisältömarkkinointiin vaihe vaiheelta

Määritä ketä haluat tavoittaa

Onko kohdeyleisö nykyiset asiakkaat, vai mahdollisesti vielä tavoittamaton asiakassegmentti?

Opettele tuntemaan yleisösi

Mikä heitä yhdistää, mikä heitä kiinnostaa ja mikä saa heidät puhumaan?

Ymmärrä kohdeyleisön asiakaspolku

Missä eri vaiheissa päivää he voivat törmätä sisältöösi? Mitä he voivat tarvita juuri siinä vaiheessa päivää?

Selvitä mistä kohdeyleisösi on kiinnostunut

Haluavatko he jotain konkreettisia tarjoomaasi liittyviä apuja tai neuvoja, vai pelkkää viihdykettä, joka jakaa yrityksesi arvot.

Etsi kanavat, joista tavoitat yleisösi

Hyvä sisältö menee hukkaan, jos se menee väärälle yleisölle.

Tunne kanavat, ja minkälaista sisältöä kuluttajat sieltä etsivät

Jos yleisösi käyttää Instagramia kauniiden kuvien katseluun, älä turhaan mainosta alkanutta alennusmyyntiä.

Tuota yleisölle arvokasta sisältöä, josta he ovat kiinnostuneita

Kun tunnet asiakkaasi, tiedät mistä he ovat kiinnostuneita. Tarjoa heille sitä.

Mahdollista sisällön jakaminen

Jos tavoitettu yleisö pitää tuotettua sisältö arvokkaana, he kokevat että sillä voi olla arvoa myös muille. Tuota sisältöä kanaviin, josta asiakkaasi voivat jakaa sitä myös muille samanmielisille, tai lisää esimerkiksi blogiisi helppo keino jakaa sisältöä eteenpäin.

Muista!

Tuotetun sisällön ei tarvitse kiinnostaa kaikkia. Samaa markkinointisisältöä toinen voi pitää turhana ja itselleen irrelevanttina, mutta toinen itselleen merkityksellisenä ja kiinnostavana. Tärkeintä on että kiinnostunut henkilö on kohdeyleisöäsi.

Topi Särkiniemi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *