Beehive

beehive

Toimintakenttäänsä integroitunut yritys ei tarvitse raportteja vakuuttaakseen omistajat, asiakkaat, toimittajat, sijoittajat sekä muut sidosryhmät. Teemme projekteja yrityksille, joilla on tahtotila ja kulttuuri tehdä liiketoimintaa vastuullisesti – integroituen toimintakenttäänsä. Edelläkävijöiden resursseista suhteessa pienin osa sitoutuu pakottaviin tekemisiin (lait, säädökset, sertifikaatit...) ja he pystyvät aktiivisesti tarkkailemaan muuttuvaa ympäristöä ja esimerkiksi ennakoimaan tulevaisuuden regulointia ja normeja. Valmiiden vastausten sijaan meillä on tarjota testattu supervoima ja työkalut irrottautua nykyisyyden rajoitteista (lait, normit, yhteiskunnan rakenteet..), kyky hahmottaa toimialoja muuttavia trendejä, virittää vastuullisuuden tahtotilan ja visio, sekä tuoda vastuullisuus osaksi liiketoimintaa. Verkostollamme on vuosikymmenen kokemus nuorten ajattelijoiden vaikuttavuuden ja näkemysten kanavoimisesta liike-elämään. Tämä ACE:n toimintamalli koostuu ihmisistä, joiden ajattelua menneisyyden toimintamallit eivät rajoita. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakasyritystemme kanssa, sillä siten kykenemme ketterimpään muutokseen ja opimme myös itse nopeiten.

tekeminen ja palvelut

1.

Integroitumisen työpaja (sitouttaminen / tunnistaminen) Tärkeimpien muutosagenttien osallistaminen Mitkä ovat teidän ylpeydenaiheet? Yritysvastuun kontekstin määrittely

2.

Integroitumisen mahdollistajat (tunnistaminen / mittaristo) Due Diligence (impact analysis, life-cycle-analysis, toimitusketju-analyysi) Sidosryhmäanalyysi (impact analysis) Mikä yrityksesi tila on suhteessa toimintakenttäänne? Entä tärkeimmät pitkän aikavälin kilpailuedut yritysvastuun näkökulmasta?

3.

Integroitumisen implementointi (johtaminen / mittaaminen / viestintä) Integroituminen osaksi arkea – osaksi yrityskulttuuria. Ympäristön mittaaminen, johtaminen ja viestintä Yrityksesi läpileikkaava johtaminen sekä jatkuvan palautteen malli.